Oferta archiwalna

Specjalista w Wydziale Planistyki

Oferta archiwalna

4 500,00 zł

Oferta archiwalna.

Dane kontaktowe niedostępne.

umowa o pracę


specjalista Ruda Śląska, pracownik biurowy Ruda Śląska

 • prowadzenie postępowań dotyczących pozyskiwania decyzji o
  środowiskowych uwarunkowaniach, pozwoleń wodnoprawnych oraz innych
  rozstrzygnięć administracyjnych wymaganych na podstawie przepisów prawa
  ochrony środowiska w zakresie inwestycji, w tym przygotowywanie wniosków
  o ich wydanie, monitorowanie postępowania administracyjnego oraz ocena
  formalno – prawna wydawanych przez organy administracji publicznej
  rozstrzygnięć (decyzji, postanowień) i zajmowanych stanowisk (opinii,
  uzgodnień),
 • udział w opracowywaniu dokumentacji wymaganej w
  procesie: oceny oddziaływania na środowisko (karty informacyjne
  przedsięwzięć (KIP), raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
  środowisko), pozyskania pozwoleń wodnoprawnych (operaty wodnoprawne)
  oraz innych rozstrzygnięć administracyjnych wymaganych na podstawie
  przepisów prawa ochrony środowiska dla realizacji inwestycji, w tym
  opiniowanie opracowań przedkładanych przez wykonawców w tym zakresie,
 • opiniowanie
  pod względem formalno – prawnym wniosków o wydanie decyzji o
  środowiskowych uwarunkowaniach, pozwoleń wodnoprawnych dla realizowanych
  inwestycji oraz innych rozstrzygnięć administracyjnych wymaganych na
  podstawie przepisów prawa ochrony środowiska, przedkładanych przez
  wykonawców, 
 • opiniowanie specyfikacji wymogów funkcjonalno – użytkowych w zakresie wytycznych wynikających z przepisów ochrony środowiska,
 • opracowywanie
  ekspertyz, opinii lub rekomendacji w zakresie oddziaływania inwestycji
  na środowisko przygotowywanych w całym cyklu życia projektu
  inwestycyjnego,
 • opracowywanie analiz środowiskowych w zakresie
  inwentaryzacji przyrodniczych, hałasu i pola elektromagnetycznego w
  całym cyklu życia projektu inwestycyjnego,
 • współpraca z organami
  administracji publicznej, sądami oraz innymi instytucjami, osobami
  prawnymi i fizycznymi, w zakresie procesu inwestycyjnego.


Wymagania

wykształcenie wyższe II stopnia (kierunkowe w zakresie ochrony środowiska),
minimum 3 lata doświadczenia zawodowego,
znajomość wymagań formalno-prawnych procesu inwestycyjnego projektów liniowych,
znajomość zasad przygotowywania dokumentacji formalno-prawnej na potrzeby pozyskania decyzji z zakresu prawa ochrony środowiska.


Oferujemy

umowę o pracę,
wynagrodzenie oraz premie, nagrodę roczną


Klauzule informacyjne

Aplikuj

Ważne do: 2020.02.19, wyświetleń: 642

nr ogłoszenia: 1510